Demografische ontwikkelingen

Binnen twintig jaar krijgt ruim de helft van alle gemeenten te maken met een daling van de bevolking. Ook zullen er meer ouderen en minder kinderen zijn.  Per gemeente kunnen de ontwikkelingen echter sterk verschillen. Hoe krijg ik zicht op de demografische ontwikkelingen in mijn gemeente?
 Kies je kernvraag:
 1. Waar vind ik gegevens over de populatie in mijn voedingsgebied?
  Antwoord:

  Uw gemeente beschikt over prognoses van leerlingenaantallen. Deze gegevens hebben zij nodig in het kader van hun rol in de onderwijshuisvesting.

  Het kan zijn dat uw school zich in een krimpgemeente bevindt. In dat geval is het goed om na te gaan of uw gemeente daar beleid op voert.

  Veel gemeentes hebben ook meer algemene gegevens over hun inwoners. Deze gegevens zijn in meer of mindere mate in detail uitgewerkt. Per wijk of per dorp, per leeftijdscategorie. Soms geeft de gemeente ook informatie over arbeidsplaatsen.

   

  Tips:

  Zoek altijd contact met uw gemeente over prognoses. Geven de demografische ontwikkelingen aanleiding tot samenwerking met andere scholen, horizontaal dan wel verticaal? Het is zinvol deze vraag bij het formuleren van uw ambitie mee te nemen.

   

  Links:

  http://www.cbsinuwbuurt.nl
  Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft tot taak het verzamelen en bewerken van gegevens met als doel het publiceren van statistieken ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap.
  Op deze site van het CBS vindt u basisgegevens van uw gemeente. CBS is ook een rijke bron voor gegevens over de provincie.

  www.cfi.nl
  CFI is een uitvoeringsorganisatie en specifiek belast met twee taken:
      1.  Bekostiging van onderwijsinstellingen.
      2.  Informatievoorziening.
  CFI is verantwoordelijk voor de rechtmatige en doelmatige toedeling van financiële middelen aan de door de overheid bekostigde instellingen voor onderwijs, onderzoek en verzorging. Daarmee is jaarlijks ruim twintig miljard euro gemoeid voor ongeveer 9000 instellingen op het terrein van onderwijs, cultuur en wetenschap.
  http://oic.cfi.nl/pages/aanmelden/?ReturnUrl=%2fDefault.aspx
  Via deze site zijn van alle scholen in Nederland - per brinnummer  - leerlingaantallen per jaar, per leerjaar en leerweg te vinden. Ook uitsplitsingen per geslacht zijn mogelijk. Trendcijfers worden zo zichtbaar zonder dat ze een prognose zijn.

  http://www.incijfers.nl/
  Op deze site vindt u van een aantal gemeenten demografische gegevens.  

  print