Flexibilisering van centrale examens

De laatste jaren zijn er meer mogelijkheden gekomen om het centraal examen flexibel af te nemen. Zo is het mogelijk dat leerlingen al examen in het voorlaatste leerjaar kunnen afleggen of een vak op een hoger beheersingsniveau afsluiten. Ook worden steeds meer centrale examens via de computer afgenomen. Kies je kernvraag:
 1. Welke mogelijkheden zijn er voor flexibilisering van de centrale examens?
  Antwoord:

  Vanuit het onderwijsveld VO kwam de wens om de centrale examens (CE’s) te gaan flexibiliseren. Om dit te onderzoeken is in 2005-2006 met 11 scholen een pilot ‘Meerdere examenmomenten’ gestart. De pilot is bedoeld voor scholen voor vmbo-t, havo en vwo.

  Binnen de pilot zijn er in het laatste leerjaar (leerjaar 4) drie tijdvakken voor de CE’s: januari, mei en als laatste augustus, aansluitend op het laatste leerjaar. Binnen deze examenreeks mag een kandidaat in elk vak een tweede keer examen doen. De huidige uitslagregeling blijft in de pilot gehandhaafd. De pilot loopt tot augustus 2010 en conclusies over landelijke invoering worden pas getrokken na dit onderzoek.


  Vmbo-scholen hebben bij de cspe’s van de beroepsgerichte programma’s voor alle leerwegen al ruimte om de examens over een langere periode (vaak eind maart tot aan de start van het CE van de avo-vakken) aan te bieden.


  De digitalisering van de examens geeft scholen ook meer vrijheid  in hun eigen planning en toetsvormen van de centrale examens.


  Een ander alternatief voor scholen is het aanbieden van de mogelijkheid om reeds in het voorlaatste leerjaar (3-vmbo) examen te doen in een aantal vakken. Niet alle examenvakken van een opleiding mogen in dat jaar worden afgesloten.


  Tenslotte zijn de ce’s flexibeler geworden doordat leerlingen door een wijziging van het Eindexamenbesluit vanaf schooljaar 2008-2009 ook een examenvak op een hoger niveau kunnen afleggen.

   

  Links:

  Informatie over de pilot ‘Meerdere examenmomenten’ is te vinden op: http://www.minocw.nl/documenten/pilot-meerdere-examenmomenten.pdf


  De mogelijkheid om examen te doen in het voorlaatste leerjaar is geregeld in het Besluit van 17 februari 2007, gepubliceerd in het Staatsblad, nr. 94.: http://www.examenblad.nl/9336000/1/j9vvhinitagymgn_m7mvh57glijc7x5_n11vga3db3c9od5/vhrlczd6ctsg/f=/stb2007-94.pdf

   

  Een verslag over het besluit tot het afleggen van een centraal examen op een hoger niveau is te vinden op de website van OCW: http://www.minocw.nl/documenten/13413a_1.pdf


  Informatie over beleid rond gebruik van computers bij examens is te vinden op: www.cevo.nl  bij brochures of op: http://www.cito.nl/vo/ce/compex/introductie/eind_fr.htm
   

   

  print