Samenwerking vmbo-mbo

Samenwerking tussen vmbo-mbo is van groot belang voor het creëren van optimale mogelijkheden voor leerlingen om een door hen gewenste en passende opleiding te kiezen, te volgen en met succes af te ronden. Hoe is de samenwerking wettelijk geregeld en welke financiële mogelijkheden zijn er voor deze samenwerking?Kies je kernvraag:
 1. Welke regelgeving bestaat er voor de samenwerking vmbo- mbo?
  Antwoord:

  Op dit moment zijn enkele manieren van samenwerken van vmbo en mbo actueel:

  Aanbieden van een assistentopleiding (incl. AKA) in het vmbo
  Vmbo-scholen kunnen een assistentopleiding niveau 1 mbo (incl. AKA) aanbieden op voorwaarde dat zij een samenwerkingsovereenkomst afsluiten met het mbo.

  Het uitbesteden van vmbo-leerlingen aan het mbo (incl. VAVO)
  Het is mogelijk om leerlingen – die om moverende redenen hun opleiding niet op het vmbo kunnen voltooien – uit te besteden aan het mbo of het VAVO.

  Uitvoeren van pilots vmbo – mbo 2
  Vmbo-scholen kunnen een aanvraag doen voor het uitvoeren van een pilot vmbo-mbo2. Leerlingen volgen dan een doorlopend traject tot en met het diploma mbo niveau 2.

  Convenanten Voortijdig School Verlaten
  Om het aantal leerlingen dat zonder startkwalificatie van school gaat te verminderen sluit het ministerie van OCW convenanten af met scholingsinstellingen en andere samenwerkings-partners in de regio.

  Alle regelingen zijn te vinden op de website van het Cfi.

   

  Links:

  www.minocw.nl
  Op de website van het ministerie van OCW kunt u de notitie ‘Nog meer ruimte voor samenwerking VO-BVE” downloaden:  http://www.minocw.nl/documenten/nog_meer_ruimte_samenwerking_vo_bve.pdf

  www.cfi.nl
  De tekst van de tijdelijke beleidsmaatregel assistentenopleiding in het vmbo kunt u vinden op : http://www.cfi.nl/Public/CFI-online/Images/312178_tcm2-20292.pdf

  Alle informatie over de Convenanten Voortijdig Schoolverlaten kunt u vinden op de site: www.voortijdigschoolverlaten.nl
   

  print
 2. Welke financiƫle mogelijkheden (subsidies) bestaan er voor de samenwerking vmbo-mbo?
  Antwoord:

  Er zijn verschillende subsidiemogelijkheden voor projecten op het gebied van samenwerking vmbo-mbo:


  Subsidie innovatiearrangement
  Scholen of instellingen in het beroepsonderwijs kunnen ten behoeve van een samenwerkingsverband in aanmerking komen voor subsidie. Het doel van deze regeling is het ondersteunen en stimuleren van innovatiearrangementen. Een innovatiearrangement dient gericht te zijn op tenminste één van de volgende thema's: (1) het bevorderen van competentiegericht beroepsonderwijs, (2) het verbeteren van de aansluiting tussen de verschillende delen van het beroepsonderwijs en (3) de optimalisering van vernieuwing in het bedrijfsleven en het beroepsonderwijs door samenwerking. De thema's dienen te worden uitgewerkt in de volgende onderwerpen: instroom, doorstroom in de beroepskolom, aansluiting op de arbeidsmarkt, uitvalbeperking en talentontwikkeling. www.hetplatformberoepsonderwijs.nl


  Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013
  Vanaf het schooljaar 2008-2009 start het experiment met geïntegreerde trajecten van vmbo en mbo niveau 2. Doel van de experimenten is om meer leerlingen hun startkwalificatie te laten halen op mbo-niveau 2. www.cfi.nl

   

  Links:

  www.hetplatformberoepsonderwijs.nl
  Op de website van Hét Platform Beroepsonderwijs vindt u alle informatie over de subsidieregeling rond het Innovatiearrangement. Daarnaast veel informatie over startende, lopende en al afgeronde projecten. U kunt o.a. zoeken onder projecten, good practices en kenniskringen.

  www.cfi.nl
  Op deze website vind u alle nieuwe regelingen, wijzigingen op bestaande regelingen en voorlichtingspublicaties van het ministerie van OCW.  Er is ook een archief van alle oudere regelingen. Op de homepage staat een speciale rubriek ‘Samenwerking VO-BVE’, waar alle regelingen te vinden zijn die op dit thema betrekking hebben.

  www.overheid.nl en www.overheidsloket.nl
  De websitewww.overheid.nl kondigt zichzelf aan als ‘de wegwijzer naar informatie en alle diensten van alle overheden’. U kunt zoeken op gemeente, provincie of rijksoverheid, maar ook op thema, waaronder ‘onderwijs’ waarna u toegang heeft tot een schat aan informatie over o.a. schoolsoorten, subsidies, inspectie etc. etc. www.overheidsloket.nl is onderdeel van de eerste website. 

   

  print
 3. Welke 'good practices' bestaan er al rond de samenwerking vmbo-mbo?
  Antwoord:

  Er bestaan talloze voorbeelden van ‘good practices’ in de samenwerking vmbo-mbo. De meeste betreffen de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen. Op de hieronder genoemde websites zijn beschrijvingen en verwijzingen naar relevante projecten te vinden.

   

  Links:

  www.hetplatformberoepsonderwijs.nl
  Op de website van Hét Platform Beroepsonderwijs vindt  u alle informatie over de subsidie-regeling rond het Innovatiearrangement. Daarnaast veel informatie over startende, lopende en al afgeronde projecten. U kunt o.a. zoeken onder projecten, good practices en kenniskringen.

  www.voortijdigschoolverlaten.nl
  Op deze website van het ministerie van OCW vindt u veel informatie over voorbeeldprojecten op het brede terrein van voortijdig schoolverlaten, dus ook over samenwerkingsprojecten vmbo en mbo.

  www.durvendelendoen.nl
  Deze website is speciaal bedoeld voor het delen van kennis en ervaring over innovaties in het gehele voortgezet onderwijs. De site biedt een overzicht van concrete vernieuwingsprojecten, met mogelijkheid om verder door te linken.
   

  print